Wil jij een steentje bijdragen?

Ben je particulier?
Je kan je bijdrage storten op het rekeningnummer BE41 4359 1900 0110 (BIC: KREDBEBB) van Tearfund België, met vermelding ‘Project Anaikatty, code 70026’.
Giften vanaf 40€ op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Hartelijk dank!

Hebt u een bedrijf?

Wilt u het ARCC steunen? Goed idee! Bij sponsoring van min €100 vermelden we uw naam en/of logo op onze website. Stuur een mailtje naar leentje@arcc.be met de contactgegevens van uw bedrijf en we bezorgen u alle nodige informatie.